Historia

Pierwsze wzmianki, które zostały udokumentowane na temat Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie datowane są na rok 1928. Jednostka została założona przez ówczesnych mieszkańców. Jan Skrobiszewski został pierwszym komendantem, a zaraz po nim Antoni Józef Weber i Henryk Pajda. Podczas wojny na stanowisko powrócił Jan Skrobiszewski zastąpiony później przez Tadeusza Wachowicza.

Po wojnie w latach 1945-1950 komendantem został Czesław Kotyl. Straż otrzymała wówczas pierwszy wóz bojowy marki  „Chevrolet” , który służył do roku 1953. Kazimierz Wierzbicki został kolejnym komendantem OSP, pełnił tę funkcję w latach 1950-1953, potem Jerzy Orzeszak od 1953 roku do 1970. Za jego kadencji nastąpiła zmiana wozu bojowego z wysłużonego Chevroleta na sprawniejszy wóz marki „Steyer”.

Strażacy w latach ’70 otrzymali nowy samochód marki „Żuk” z motopompą spalinową. Po roku 1970 komendantami OSP byli Zygmunt Dulewski, Albert Lis, Mieczysław Wierzbicki oraz Jan Piecha.

Rozbudowa strażnicy miała miejsca w latach 1987-1990. W tym okresie prezesem OSP był Waldemar Fruba, a naczelnikiem Zbigniew Kontowicz.

Wielkie zmiany nastąpiły w Ochotniczej Straży Pożarnej od roku 1991, czego domagała się społeczność Złotokłosu. Nowym prezesem został Jan Frelich, naczelnikiem Zbigniew Kontowicz, sekretarzem Wojciech Fetkiewicz a gospodarzem Jan Miszczuk. Od tego roku straż działała bardzo prężnie, druhowie byli kierowani na rozmaite ćwiczenia. Również w tym czasie, dzięki druhowi Januszowi Małczyńskiemu, została założona kronika Ochotniczej Straży Pożarnej. Kolejnym ważnym wydarzeniem dla tego roku było doposażenie jednostki w samochód pożarniczy „Star 200 4×4 GMB”.

Dzięki staraniom zarządu, w roku 1994, OSP Złotokłos stał się głównym użytkownikiem , zarządcą budynku i terenu przy ul. 3-go Maja 30.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 14 kwietnia 1995 roku włączyła OSP Złotokłos do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Spowodowało to doposażenie jednostki w nowy sprzęt wysokiej jakości oraz mundury.

Zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek KSRG miały miejsce 30 września 1995 roku. Zorganizowane były na terenie poligonu jednostki wojskowej w Okuniewie. Spośród 150 jednostek OSP uczestniczących w zawodach, straż ze Złotokłosu zajęła pierwsze miejsce i tym samym jako nagrodę otrzymała samochód pożarniczy „Star 200 4×4 GBA”.

Wieloletnia działalność i liczne sukcesy w tym okresie przyczyniły się do ufundowania przez społeczeństwo Złotokłosu i okolicznych miejscowości sztandaru naszej jednostce. Dzień, który przeszedł do historii OSP w Złotokłosie to dzień 24 maja 1998 roku, gdzie proboszcz Marian Walęciej poświęcił sztandar, a następnie przekazany przez prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego OSP druha Romana Chełchowskiego naszej jednostce. Odebrany został przez druha Jana Frelicha z OSP Złotokłos.

Oprócz działalności statutowej jednostka bierze aktywny udział w szkoleniach, zawodach sportowo-pożarniczych odnosząc liczne sukcesy, życiu społecznym miejscowości oraz bierze udział w uroczystościach kościelnych. W 2003 roku przypada jubileusz 75-lecia powstania OSP w Złotokłosie, zarząd usilnie stara się o polepszenie warunków lokalowych, modernizację i rozbudowę budynku OSP w Złotokłosie, a także nowy samochód.  W tych latach na czele Zarządu stali: Prezes – Jan Frelich, Wiceprezes – Bogdan Frelich, Naczelnik – Zbigniew Kontowicz, Gospodarz – Jan Miszczuk, Skarbnik – Tadeusz Ziętek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marek Rogowski.

Nagle 18 sierpnia 2005 roku zmarł druh, prezes Jan Frelich. W dniu 06.02.2006 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowe władze OSP prezesem został Adam Puto, naczelnikiem Zbigniew Kontowicz, zastępca naczelnika Wojciech Świercz, gospodarzem Henryk Skwirowski, skarbnikiem Tomasz Pierzchała, kronikarzem Michał Nadkański, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Bogdan Frelich członkami zostali Jan Miszczuk, Janusz Małczyński, Ryszard Papis.

Rok 2007 to okres największych zmian, o które długo starali się członkowie OSP. Między innymi przystąpiono do rozbudowy  i modernizacji budynku OSP. W tym czasie z funkcji naczelnika zrezygnował Zbigniew Kontowicz. Na zebraniu sprawozdawczym 02.02.2008 roku częściowo zmieniono skład Zarządu . Prezesem został Bogdan Frelich, naczelnikiem Adam Puto, sekretarzem Marek Rogowski a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Miszczuk. Prace nad rozbudową zaczęły się w październiku 2007 i trwały do sierpnia 2009. Powstały nowe garaże na poziomie europejskim z zapleczem socjalnym i magazynowym, zmodernizowano pomieszczenia biblioteki oraz pomieszczenia świetlicowe, rozbudowano i powiększono salę taneczna oraz kuchnię. Zakupiono nowe meble do świetlic oraz wyposażono pomieszczenia kuchenne. Został utwardzony plac i parkingi kostką brukową, wykonano nowe bramy wjazdowe i ogrodzenie oraz oświetlenie terenu. W roku 2009 Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie na wniosek Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie przekazała OSP Złotokłos nowoczesny używany samochód pożarniczy marki „ Mercedes 240D GBA”.

Uroczystości 80-lecia istnienia OSP Złotokłos odbyły się 23 września 2009 roku. Oficjalnie przekazano nowo rozbudowany obiekt OSP. W tym dniu uczestniczyło bardzo dużo znakomitych gości między innymi: przedstawiciele Sejmiku Mazowieckiego Elwira Ryś-Ferenc, Starosta Piaseczyński Jan Dąbek, Burmistrz Gminy Piaseczno Józef Zalewski, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP bryg. Leszek Szczesniak i bryg. Mirosław Bosiek, komendanci Policji, Straży Miejskiej, radni zarządu Powiatu Piaseczno i zarządu Gminy Piaseczno oraz mieszkańcy Złotokłosu i okolicznych miejscowości. W uroczystościach brały udział jednostki OSP z gminy Piaseczno tj. OSP Bogatki, OSP Bobrowiec, OSP Grochwa, OSP Chojnów, OSP Jazgarzew, OSP Piaseczno oraz jednostki z poza gminy jak OSP Mroków, OSP Tarczyn, OSP Kotorydz, OSP Prace Małe, OSP Suchodół. Mszę Świętą która rozpoczynała uroczystości prowadził proboszcz parafii Złotokłos ksiądz Wojciech Kostecki. Odsłonięte i poświęcone zostały w tym dniu dwie okolicznościowe tablice które umiejscowione są na budynku OSP. 

W roku 2010 ksiądz proboszcz Wojciech Kostecki wielki sympatyk i zwolennik straży ufundował figurę Św. Floriana, która stoi przed strażnicą.

 W listopadzie 2010 roku nasza jednostka otrzymała drugi samochód pożarniczy tym razem nowy GCBA marki” Mercedes Atego 1629”, oraz bardzo dużo nowego sprzętu i wyposażenia osobistego. Samochody pożarnicze marki „Star” przez nas eksploatowane  zostały przekazane innym jednostkom. „Star GBM” do OSP Trzciniec powiat Garwolin a „Star GBA” do OSP Bogatki.

Lata 2010-2011 to okres bardzo wytężonej pracy dla strażaków, czas wielkich podtopień powiatu piaseczyńskiego oraz Złotokłosu nasza straż znalazła się w 50 najczęściej wyjeżdżających do akcji straży OSP w województwie mazowieckim. W roku 2012 w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych OSP Złotokłos zajął pierwsze miejsca w kategorii seniorów i MDP kwalifikując się do zawodów powiatowych.