O Nas

 

O Nas

 

Nasz Sprzęt

 

Alarmowanie Straży Pożarnej

 

Oznaczenia Pojazdów

 

Dystynkcje obowiązujące w OSP

 

Ochotnicza straż pożarna (OSP) – umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Nasza jednostka od 1995 roku romeo and juliet characters należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. KSRG stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

Aby spełniać wymogi KSRG oraz skutecznie działać w sytuacjach zagrożenia szkolimy się w zakresie:

 1. Gaszenia Pożarów.
 2. Ratownictwa Technicznego(drogowego).
 3. Ratownictwa Medycznego.
 4. Usuwania miejscowych zagrożeń
 5. Obsługi sprzętów ratowniczo – gaśniczych

 

Do głównych celów i zadań OSP należą:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej.
 5. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 6. Działania na rzecz ochrony środowiska.
 7. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie.
 8. Wykonywanie innych zadań how do i write an autobiography określonych w statucie OSP.
 9. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

 

Strażacy obchodzą swoje święto dnia 4 maja, jest to Międzynarodowy Dzień Strażaka.
4 Maja jest dniem wspomnienia Św. Floriana patrona wszystkich strażaków.

 

Figura Św. Floriana stojący przy Strażnicy w Złotokłosie